Domov

 Nič ni samo fizično in nič ni samo energijsko … sta dva pola, ki sta stkana v celoto, v eno.

                                                                                                                                                                    Daniela Srpčič